Kvalitet

Løbende og struktureret kvalitetssikring af vores arbejde i samarbejde med vores kunder, er afgørende for vores kunders oplevelse af en kontinuerlig høj kvalitet – og dermed også vores forretning. Vi ønsker en tæt kontakt og løbende dialog med alle vores kunder – både for konstant at sikre en gensidig tilfredshed med samarbejdet, men også for proaktivt at kunne byde ind med løsninger til vores kunder.I forbindelse med opstart på et samarbejde aftaler vi – med udgangspunkt i den enkelte kundes ønsker – frekvensen for vores servicebesøg.

Vores servicebesøg udføres altid af en ledende medarbejder og vi ønsker at få en meget direkte tilbagemelding på vores arbejde. Vores kvalitetskontroller tager udgangspunkt i en evaluering både på den rengøringstekniske kvalitet samt indenfor de mere bløde værdier såsom fremtoning, imødekommenhed og kommunikation. Den færdige servicerapport gennemgås efterfølgende nøje med serviceassistenten, for at sikre en konstruktiv feedback og en tæt opfølgning.

Miljø

B2B Cleaning ønsker at bidrage aktivt til eliminering og forebyggelse af miljøforurening, og vi vil fjerne flest mulige unødvendige negative påvirkninger af miljøet. Vi sikrer, at vores services udføres under hensyn til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og omgivelserne. Inden vi starter op hos nye kunder, så sørger vi for at der udarbejdes en mappe indeholdende en APV

samt datablade/sikkerhedsinstruktioner på alle vores maskiner og midler som anvendes. Ved valg af rengøringsmidler vil vi i videst mulig udstrækning anvende markedets mest miljøskånsomme produkter.Vi vil bevidst og målrettet prioritere de leverandører og samarbejdspartnere, der praktiserer en lignende politik på miljøområdet.